Walk in closet när man har ont om utrymme?

Att ha walkincloset när man bor lite trångt eller när planlösningen i din bostad inte är optimal

walk in closet under trappaAtt walk in closets oftast kräver stort utrymme i din bostad kan ofta vara ett hinder. Sen kräver ofta walk in closets rätt planlösning eller till och med ett eget rum, eller hörna av din bostad. Detta är ett exempel på där man varit kreativ och använt utrymme i bostaden på ett smart sätt. Man har valt att bygga en form av walk-in-closet i hallen intill/ omkring trappan till övervåningen.  Detta är en hall version av walk in closet, snyggt, enkelt, inte så glamoröst men snarare en komplett, smidig lösning om man inte har platsen över.  Man har valt att ha en trappa utan räcke för att främhäva den snygga skoförvaringen bakom trappan.

Ofta är trappan i en bostad något man gömmer undan, men i denna variant har man främhävt trappan som en möbel med centrumpunkt i en walk in closet! snyggt!